CryptoSocial

CryptoSocial

วันนี้พามาชมสวนฟัก ฉันได้รับเกียรติจากครูใหญ่ของโรงเรียนหนองกลางดง พาชมสวนต่างๆ บริเวณภายในโรงเรียน ซึ่งเด็กนักเรียนได้ปลูกไว้เป็นอาหารก...

CryptoSocial

ตลาดคริปโตมีขาขึ้น และขาลง ขาขึ้นบางคนได้ขึ้นบ้านใหม่ บางคนได้เอาขาขึ้นก่ายหน้าผาก ถ้าไป short ไว้ ตลาดนี้ทำเงินได้ง่ายก็จริง และเสียเงินได้ง่ายเหมือนกัน ตอนเสียไม่มีคนค่อยบอก แต่ตอนได้ดีใจและแชร์รูปกำไรกันใหญ่ ผู้คนส่วนมากที่เข้ามาในตลาดคริ...

CryptoSocial

การหารายได้ด้วยการโพสต์รูปภาพไลฟ์สไตล์ของเรา ที่เดิมทีเราอาจเป็นเจ้าของรูปภาพนั้นก็จริง แต่รายได้ไปตกอยู่กับเจ้าของแพลตฟอร์ม เมื่อการมาของคริปโตและบล๊อกเชน ทำให้เกิดการเก็บข้อมูลแบบกระจายตัว ดังนั้นข้อมูลของเราที่เราเป็นเจ้าของโดยแท้จริง พร้...